هپتان | Heptane

هپتان یک هیدروکربن الکان با زنجیره مستقیم و فرمول شیمیایی C7H16 است. این یک مایع بی‌رنگ و بخارپذیر با بوی شبیه به بنزین است. هپتان به طور معمول به عنوان حلال در آزمایشگاه‌ها و فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود. همچنین، به عنوان یک استاندارد برای امتیاز اکتان در آزمایش سوخت استفاده می‌شود.

علاوه بر استفاده به عنوان حلال، هپتان نیز در تولید بنزین و به عنوان یک جزء در برخی ترکیبات سوخت استفاده می‌شود. مهم است که توجه داشته باشید که هپتان بسیار قابل اشتعال است و باید با احتیاط بالا کنترل شود. همچنین، در آزمایشگاه‌ها و صنایع شیمیایی، هپتان به عنوان حلال و حامل برای مواد شیمیایی استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها:

  1. بی‌رنگ: هپتان یک مایع بی‌رنگ است که به طور طبیعی دیده نمی‌شود.
  2. بخارپذیر: هپتان یک ماده بسیار بخارپذیر است و به راحتی به شکل بخار تبدیل می‌شود.
  3. بوی شبیه به بنزین: هپتان بویی شبیه به بنزین دارد.
  4. قابل اشتعال: هپتان یک ماده بسیار قابل اشتعال است و باید با احتیاط بالا کنترل شود.
  5. حلال: هپتان به عنوان یک حلال در آزمایشگاه‌ها و صنایع شیمیایی استفاده می‌شود.
  6. استفاده در تولید بنزین: هپتان به عنوان یکی از مواد اولیه در تولید بنزین استفاده می‌شود.
  7. استاندارد امتیاز اکتان: هپتان به عنوان یک استاندارد برای امتیاز اکتان در آزمایش سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
محصولات