حلال ۴۰۳ | solvent 403

وایت اسپریت ها مخلوطی از هیدروکربن های پارافینی و آروماتیکی با دامنه تقطیر ۲۰۰ – ۱۴۲ درجه سلسیوس هستند. این حلال ها، مایعاتی شفاف، به رنگ آب و دارای بوی ملایم بوده، از لحاظ شیمیایی پایدارند و خورندگی ایجاد نمی کنند.
معمولاً به عنوان رقیق کننده رنگ برای رنگ های روغنی و برس های تمیزکننده و به عنوان یک حلال آلی در کاربردهای دیگر استفاده می شود.

ویژگی ها:
یک تقطیر نفتی است که به عنوان رقیق کننده رنگ و حلال ملایم استفاده می شود دارای بوی نامطبوعی به مانند نفت سفید است.

شرایط نگهداری و حمل ونقل
توجه داشته باشید که این ماده به علت قابلیت اشتعال حتماً قبل از حمل و نقل تحت اقدامات کنترلی مهندسی قرا بگیرد و در محیط خشک و خنک به دور از منابع و نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری شود .
در صورت نشت برای جهت جمع آوری باید از مواد جاذبی مانند ماسه و خاک استفاده نمائید و از مواد قابل احتراق مثل خاک اره استفاده نکرده و از دفع آن به داخل فاضلاب خودداری کنید.

راهنمای خرید :

ارائه اطلاعات کامل در مورد مواردی مانند قیمت، بسته بندی، حجم و شرایط خرید حلال ۴۰۲ با واحد فروش از طریق کانالهای ارتباطی قابل انجام می باشد.

محصولات - حلال 403